Ta hjälp med städningen av dödsboet

Få erbjudanden från flera städfirmor.

Jämför erbjudanden på dödsbostädning

Att tömma och städa ut ett dödsbo kan vara påfrestande på flera sätt. Det är vanligt att ta hjälp genom att anlita en professionell städfirma.

En dödsbostädning liknar en flyttstädning med genomgripande rengöring av allt i bostaden. Dessutom kan städfirman se till så att möbler och lösöre fraktas bort och eventuellt säljs. Genom att jämföra städfirmornas rutiner och priser kan du hitta det bästa sättet att genomföra dödsbostädningen. Städa.se är en gratistjänst som hjälper dig att hitta rätt städfirma inför dödsbostädningen.

Jämför erbjudanden på dödsbostädning

Så funkar det

1. Fyll i formuläret. Beskriv vad du behöver hjälp med.

2. Få erbjudanden. Du blir kontaktad av upp till 3 städfirmor. De vet om att du jämför dem. Därför får du deras bästa erbjudanden.

3. Välj städfirma. Välj sedan enkelt den städfirma du tycker är bäst lämpad – eller välj ingen alls. Du förbinder dig inte till någonting.

Dödsbostädning – så går det till

När en person avlider finns det lagar och regler som styr vad som händer. Innan en dödsbostädning kan ske måste vissa rutiner genomföras.

  • Bouppteckning. Det första är att en bouppteckning ska upprättas. Där tar de så kallade dödsbodelägarna, d.v.s. arvingarna, upp de tillgångar och skulder som den avlidne har. Man gör då även en ungefärlig värdering av möblemang och lösöre i bostaden. Bouppteckningen ska sedan registreras hos Skatteverket, men eftersom arvsskatten avskaffades 2005 kommer man inte att behöva skatta något.
  • Arvskifte. Den avlidnes tillgångar fördelas sedan mellan arvingarna enligt ett så kallat arvskifte. Om det uppstår frågetecken eller konflikter under processen med bouppteckning och arvskifte finns det möjlighet att koppla in juridisk expertis och skiljedomare. Läs mer om hantering av dödsbon på Konsumenternas webbplats.
  • Dödsbostädning. När alla är överens och dödboets tillgångar är fördelade kan man genomföra en dödsbostädning. I praktiken kanske det finns kvar en stor mängd lösöre i bostaden som ingen arvinge vill ha. Hur detta ska hanteras ingår också i en dödsbostädning.

Dödsbotömning

Själva städningen av ett dödsbo brukar vara identiskt med en flyttstädning. Det innebär en grundlig rengöring av hela bostaden inklusive avloppsbrunnar, ventilation och utrymme bakom vitvaror. Den stora skillnaden är att en dödsbostädning ofta även kan inbegripa bortfraktning och försäljning av möbler, lösöre och överblivna saker.

De städfirmor som via Städa.se erbjuder dödsbostädning har rutiner för hur detta går till. Ofta samarbetar de med flyttfirmor eller aktörer som är specialiserade på att sälja delar ur dödsbon.

Genom att fylla i formuläret får du kontakt med upp till tre sådana städfirmor. De berättar mer för dig om sina rutiner och du kan jämföra deras offerter på städning av dödsbo. Välj den städfirma du får mest förtroende för. Städa.se samarbetar uteslutande med aktörer som är vana vid att hantera dödsbon.

Fyll i formuläret nu